> (frA)Forums .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (frA)Forums

.: (frA)Forums :.

Classer-Sorteren-Order :
  Up  Down  

- Une vue critique sur le monde de l'informatique
Een kritische kijk op de computerwereld,
Rita Mertens, MeMOvzw
>>23/01 - 9:00
Als computergebruiker bepaal je door je keuzes mee hoeveel milieuvervuiling, sociale wantoestanden en informatie(on)vrijheid de computerindustrie produceert. Met het boekje "Shop je PC een geweten" willen we een aanzet geven om als individu, bedrijf of vereniging op een meer verantwoorde manier om te gaan met informatica.
(zie ook workshops)
MeMOgids: http://themagids.upcase.be/pn/

- Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer
Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer
Subregionaal tewerkstellingscomité (STC), Antwerpen
>>23/01 - 11:00
Het STC is een overlegorgaan tussen een groot aantal partners die actief zijn in het werkgelegenheidsbeleid, met name werknemers- en werkgeversorganisaties (o.a. Kamer van Koophandel, Unizo, ABVV, ACV) de VDAB, een vertegenwoordiging van de lokale besturen, een vertegenwoordiging van de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven en de Vlaamse Administratie Werkgelegenheid .
Zo'n STC moet in de eerste plaats zorgen voor de 'coördinatie en stimulering van het arbeidsmarktbeleid in de subregio en dit met bijzondere aandacht voor de kansengroepen'.

- Résultat de recherche "L'image de la femme et de l'homme dans les magazines ICT"
Résultat de recherche "L'image de la femme et de l'homme dans les magazines ICT".
Corine Van Hellemont
>>23/01 - 9:00
L'image qu'on a des magazines ICT, que ces magazines, consciemment ou inconsciemment, s'adressent surtout aux hommes, est elle correcte? Est-ce correcte que les femmes y figurent surtout pour leur beauté et peu pour leur qualités professionnelles? L'organisation ADA donne une réponse définitive.

- Les TIC : un défi pour les hommes et les femmes, Ilse Haesendonck

Les TIC : un défi pour les hommes et les femmes
Ilse Haesendonck, Marlies Klooster
>>23/01 - 9:00
Dans la première partie de l’atelier, nous présenterons les outils d’Electronic@.
Le projet electronic@ vise l'égalité entre femmes et hommes dans les emplois liés aux technologies de l'information et de la communication ( TIC).
Ainsi, quatre outils ( brochures et CD-Rom) ont été développés pour les différents groupes impliqués dans ce processus

- Introduction à Indymedia
Introduction à Indymedia
>>23/01- 9:00

Indymedia
est un collectif de média-activistes et de journalistes engagés qui permettent à tout le monde de diffuser des informations et des opinions qui ne sont pas (ou difficilement) entendus ailleurs. Tout le monde peut publier une contribution sur le site d’Indymedia, sous diverses formes : articles, photos, audio, vidéo... >>
Une introduction au site et au fonctionnement d’Indymedia.>> Quel genre d’information trouve-t-on sur Indymedia ? Comment cette information apparaît sur le site ? Comment le site est-il entretenu ?

- Internet en (de politiek van) ons dagelijks leven.
Internet en (de politiek van) ons dagelijks leven.
Sarah Bracke
>>23/01 - 14:00
Kennis over internet wordt steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Maar hoe zit het met internet in ons dagelijks leven?

- Informaticawereld is nog grotendeels een mannenwereld.
Informaticawereld is nog grotendeels een mannenwereld.
Elke Valgaeren
>>23/01 9:00
Het cliché is helaas waar: de informaticawereld is nog grotendeels een mannenwereld. En dat is jammer. Ondanks de terugval van de laatste jaren blijft de ICT-sector immers dé economische groeisector bij uitstek. In een diensteneconomie moeten vrouwen de kansen grijpen die de ICT-sector biedt.

- Divazine's D-Files: informatie en interactie of het internet als lobby-instrument
Divazine's D-Files: informatie en interactie of het internet als lobby-instrument.
Marlies Klooster, Claudia Gaspard
>>23/01 - 11:00
Nu het grote publiek internet ontdekt heeft, wordt het hoog tijd dat iedereen die met gelijke kansen bezig is, het internet gaat gebruiken voor interactie, discussie en lobby-werk.
Divazineontwikkelde een eigen formule voor stevige discussies en interactie met publiek en beleid. Dat werden de D-Files, een mengvorm van informatie en interactie. Misschien kan het recept daarvan inspirerend werken voor wie op zoek is naar een manier om het internet efficiënt aan te wenden voor lobby-werk.

- Digitalisering en cultuur
Digitalisering en cultuur
Andre Mottart, Ronald Soetaert & Ive Verdoodt
>>23/01 - 11:00
Ik zal uitgaan van de theorie (rond culturele studies, geletterdheid) en de praktijk (lerarenopleiding, onderwijskundige projecten) zoals we die ontwikkeld hebben aan de Universiteit Gent. Centraal stond en staat de vraag: welke soort geletterdheden en welke inzichten heeft de cultuuroverdrager nodig?

- Comment marche un call-center?
Comment marche un call-center? formateur/trice ATEL
>>23/01 - 9:00

- BIS: Begeleid Individueel Studeren
BIS: Begeleid Individueel Studeren
Hilde Jamine
>>23/01 - 11:00
BIS is het officiële afstandsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ons onderwijs werkt met
schriftelijke cursussen.
NIEUW!!! Je kunt nu ook on line studeren!

- Basisvaardigheden ICT voor anderstaligen
Taalles ervaring, ICT BASIS, ATEL
>>23/01 - 9:00
ICT Basis is een visuele stap voor stap initiatie voor cursisten met een lage Nederlandse taalvaardigheid. Voor de visualisering werd gebruikt maakt van een PowerPointpresentatie.

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!