> (frA)Forums > Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (frA)Forums > Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer

.: Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer :.

Tewerkstelling Allochtonen
,Subregionaal tewerkstellingscomité (STC) - (te bevestigen)
>>23/01 - 11:00
Vlaanderen bestaat niet enkel uit provincies en gemeentes maar is tevens opgedeeld in 12 subregio's waar een subregionaal tewerkstellingscomité (STC) actief is.
Het STC Antwerpen is daar één van. Het STC is een overlegorgaan tussen een groot aantal partners die actief zijn in het werkgelegenheidsbeleid, met name werknemers- en werkgeversorganisaties (o.a. Kamer van Koophandel, Unizo, ABVV, ACV) de VDAB, een vertegenwoordiging van de lokale besturen, een vertegenwoordiging van de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven en de Vlaamse Administratie Werkgelegenheid. Zo'n STC moet in de eerste plaats zorgen voor de coördinatie en stimulering van het arbeidsmarktbeleid in de subregio en dit met bijzondere aandacht voor de kansengroepen. (Kansengroepen: iedereen die minder dan gemiddeld vertegenwoordigd is op de arbeidsmarkt: vrouwen in roldoorbrekende beroepen, allochtonen, arbeidsgehandicapten, ouderen, 45+, ex-gedetineerden, laaggeschoolden...) http://www.stc-antwerpen.be
www.slimtewerkstellen.be

(frA)Forums - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!