> (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

• (fr )Ateliers
• (fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

• (frA)Forums
• (frA)Visites
• (frA)Workshops

Evénements

• (frE)Best Work Place
• (frE)Htmlles
• (frE)Soirée ADA
• (frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

• (nl )Gedachtenwisselingen/Forums
• (nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

• (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
• (nlA)Rondleidingen
• (nlA)Workshops


Evenementen

• (nlE)ADA avond
• (nlE)Best Work Place
• (nlE)Htmlles
• (nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

• (eng )Forums
• (eng )Workshops


Events

• (engE) Best Work Place
• (engE)ADA evening
• (engE)HTMlles
• (engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

• 20/01
• 21/01
• 22/01
• 23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums

.: (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums :.

Classer-Sorteren-Order :
  Up  Down  

- Basisvaardigheden ICT voor anderstaligen
Basisvaardigheden ICT voor anderstaligen
Ive Vanderauweraert
>>23/01 - 9:00
ICT Basis is een visuele stap voor stap initiatie voor cursisten met een lage Nederlandse taalvaardigheid. Voor de visualisering werd gebruikt maakt van een PowerPointpresentatie.

- Digitalisering en cultuur
Digitalisering en cultuur
Andre Mottart, Ronald Soetaert & Ive Verdoodt
>>23/01 - 11:00
Ik zal uitgaan van de theorie (rond culturele studies, geletterdheid) en de praktijk (lerarenopleiding, onderwijskundige projecten) zoals we die ontwikkeld hebben aan de Universiteit Gent. Centraal stond en staat de vraag: welke soort geletterdheden en welke inzichten heeft de cultuuroverdrager nodig?

- Een kritische kijk op de computerwereld
Een kritische kijk op de computerwereld
Rita Mertens, MeMOvzw
>>23/01 - 9:00
Als computergebruiker bepaal je door je keuzes mee hoeveel milieuvervuiling, sociale wantoestanden en informatie(on)vrijheid de computerindustrie produceert. Met het boekje "Shop je PC een geweten" willen we een aanzet geven om als individu, bedrijf of vereniging op een meer verantwoorde manier om te gaan met informatica.
(zie ook workshops)
MeMOgids: http://themagids.upcase.be/pn/

- Hoe wert een call-center?
Hoe een call-center werkt?
Tele-Agenten, ATEL
>>23/01 - 9:00

In deze voorstelling wordt ingegaan op de mogelijkheden van het call center van Atel.

- Informaticawereld is nog grotendeels een mannenwereld.
Informaticawereld is nog grotendeels een mannenwereld.
Elke Valgaeren
>>23/01 11:00
Het cliché is helaas waar: de informaticawereld is nog grotendeels een mannenwereld. En dat is jammer. Ondanks de terugval van de laatste jaren blijft de ICT-sector immers dé economische groeisector bij uitstek. In een diensteneconomie moeten vrouwen de kansen grijpen die de ICT-sector biedt.

- Presentatie van Indymedia
Presentatie van Indymedia
>>23/01 - 9:00

Indymedia
is een collectief van media-activisten en geëngageerde journalisten die de verspreiding van informatie en opinies aanmoedigen die anders (bijna) niet aan bod komen. Iedereen kan op de website van Indymedia een bijdrage publiceren, in de vorm van artikels, foto’s, klank- en video-documenten.>>Een inleiding op de website en de werking van Indymedia. Wat voor informatie vindt men op Indymedia ? Hoe verschijnt deze informatie op de website ? Hoe wordt de website onderhouden ?

- Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer
Tewerkstelling Kansengroepen: diversiteit op de werkvloer
Subregionaal tewerkstellingscomité (STC), Antwerpen
>>23/01 - 11:00
Het STC is een overlegorgaan tussen een groot aantal partners die actief zijn in het werkgelegenheidsbeleid, met name werknemers- en werkgeversorganisaties (o.a. Kamer van Koophandel, Unizo, ABVV, ACV) de VDAB, een vertegenwoordiging van de lokale besturen, een vertegenwoordiging van de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven en de Vlaamse Administratie Werkgelegenheid .
Zo'n STC moet in de eerste plaats zorgen voor de 'coördinatie en stimulering van het arbeidsmarktbeleid in de subregio en dit met bijzondere aandacht voor de kansengroepen'.

- BIS: Begeleid Individueel Studeren
BIS: Begeleid Individueel Studeren
Hilde Jamine
>>23/01 - 11:00
BIS is het officiële afstandsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ons onderwijs werkt met
schriftelijke cursussen.
NIEUW!!! Je kunt nu ook on line studeren!

- Divazine's D-Files: informatie en interactie of het internet als lobby-instrument
Divazine's D-Files: informatie en interactie of het internet als lobby-instrument.
Marlies Klooster, Lut Verstappen
>>23/01 - 11:00
Nu het grote publiek internet ontdekt heeft, wordt het hoog tijd dat iedereen die met gelijke kansen bezig is, het internet gaat gebruiken voor interactie, discussie en lobby-werk.
Divazineontwikkelde een eigen formule voor stevige discussies en interactie met publiek en beleid. Dat werden de D-Files, een mengvorm van informatie en interactie. Misschien kan het recept daarvan inspirerend werken voor wie op zoek is naar een manier om het internet efficiënt aan te wenden voor lobby-werk.

- ICT: een uitdaging voor vrouwen en mannen
ICT: een uitdaging voor vrouwen en mannen
Ilse Haesendonck, Marlies Klooster
23/01 - 9:00
In het eerste deel van de workshop zullen de Electronic@-instrumenten worden gepresenteerd. Het project Electronic@ streeft naar een gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot ICT-gerelateerde functies, tot de ICT-sector en tot ICT-functies in het bijzonder. Daarom werd een reeks van vier instrumenten ontwikkeld onder de vorm van brochures en een CD-ROM voor de verschillende groepen die een rol spelen in dit proces.

- Internet en (de politiek van) ons dagelijks leven.
Internet en (de politiek van) ons dagelijks leven.
Sarah Bracke
>>23/01 - 14:00
Kennis over internet wordt steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Maar hoe zit het met internet in ons dagelijks leven?

- Onderzoeksresultaten "Vrouw- en manbeelden in ICT-magazines"
Onderzoeksresultaten "Vrouw- en manbeelden in ICT-magazines"
Corine Van Hellemont
>>23/01 - 9:00
Klopt de voorstelling die we hebben van ICT-magazines, dat ze zich bewust of onbewust vooral richten tot mannen? Dat vrouwen vooral in beeld komen om hun schoonheid en weinig om hun professionele kwaliteiten? De organisatie ADA geeft uitsluitsel.

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!