> .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

>

.: Introductie / Presentatie :.

3e Editie van de DIGITALE ONTMOETINGEN vanaf 20 tot 23 /01/2004

Doorlopende ontmoetingsdagen waarbij het delen van kennis, werk, vaardigheden, ervaringen, dromen en vragen centraal staat. Deze periode van technologische en feministische activiteiten en het onbeperkt ruilen van kennis hoopt bij te dragen tot het creëren van een virtueel netwerk.
Locaties:
Interface3, Middaglijnstraat 30, Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
ATEL 46-52 Komiteitstraat 2170 Merksem (Anvers)
Contact & info: info@digitales-online.org
------------------------
Digitales 2004
Er gaat geen dag voorbij zonder verwijzingen naar de impact van de technologie op ons dagelijkse leven, en naar het groeiende belang van vrouwen in die evolutie (al zijn vrouwen alsnog vaak slechts gebruiksters). De opkomst van die nieuwe technologieën beïnvloedt onze verhouding tot werk, tot communicatie en zelfs tot moederschap. Er gaat al evenmin een dag voorbij zonder aansporingen om in je opleiding en verwachtingen rekening te houden met die nieuwe instrumenten. In een adem wordt dan vaak bezorgdheid geuit over de ongelijkheid die de nieuwe ontwikkelingen in de informatica creëren: wie heeft er toegang tot en wie niet, wie begrijpt ze en wie niet, wie gebruikt en wie ondergaat ze?
Niet alleen wordt er veel over gesproken, de bedrijfswereld en bepaalde universitaire departementen proberen zeer actief om vrouwen en jonge meisjes in de richting van de wetenschappen en technologie te sturen. Vaak is hun eerste bekommernis daarbij het nijpende tekort aan personeel, en niet het streven naar gelijkheid man/vrouw. Het Europese verdrag van Lissabon (maart 2000) beklemtoonde het belang van "Het beheersen van de nieuwe technologieën", zowel om economische redenen als met het oog op gelijkheid en de culturele bijdrage van Europa tot de internationale ontwikkeling. Enkelen zien dit met lede ogen aan: voor hen dienen die nieuwe technologieën slechts als een stimulans voor de vrije markt, en vormen ze daarnaast vooral een instrument van controle en bewaking, dat de breuk tussen Noord en Zuid en tussen arm en rijk enkel versterkt. We weten evenwel ook dat we er heel wat goeds van mogen verwachten. Het internet is bijvoorbeeld een schitterende ruimte gebleken om creativiteit te botvieren en ideeën uit te wisselen. Als het echter belangrijk is dat vrouwen die nieuwe instrumenten gebruiken, dan moeten zij er zich ook thuis in voelen, en dat veronderstelt onder meer dat onderwijzers en werkgevers hun beeld van "vrouwen en nieuwe technologieën" bijstellen.
We hebben een "echte" plek gekozen - een vormingscentrum en een onderzoeks- en documentatiecentrum die ook huizen zijn in de stad - en een gedeelde tijd - drie volledige dagen die persoonlijke zowel als gezamelijke parcours toelaten, in de hoop zo de "passieve consumptie" van informatie te vermijden die vaak optreedt tijdens conferenties over "vrouwen en nieuwe technologie". We hopen dat het gemeenschappelijke werk tijdens de "Digitale ontmoetingen" de weg kan effenen voor andere gemeenschappelijke projecten, in andere "echte" plaatsen, reëel of virtueel.
---------------------------------------
De Digitale ontmoetingen zijn niet aan hun eerste editie toe. In 2001 en 2002 waren er reeds “DIGITALE ontmoetingen” in Brussel. De “reloaded” versie van dit jaar heeft een nomadischer karakter en speelt zich af van 20 tot 23 januari 2004, zowel in Brussel als in Antwerpen. Dit jaar zijn een aantal nieuwe partners van de partij en het geheel wordt omkaderd door een reeks evenementen.

De Digitale ontmoetingen zijn geen colloquium en ook geen forum, maar een reeks doorlopende “werk”dagen (9u-21u), open voor het publiek.

De Digitale Ontmoetingen 2004 zal het beel van de vrouwen, hun rol, hun plaats, de gebruikte instrumenten alsook het werk en de kunst met betrekking tot nieuwe technologieën verder aanmoedigen, bekendmaken en analyseren
-----------------------------------------

Doelstellingen
Een gemeenschappelijke taal vinden voor het denkwerk en een praktijk ontwikkelen die de acties van vrouwen in de maatschappij stimuleert, vanuit het besef dat gender een belangrijk element is in de debatten over nieuwe technologieën. Dat kan door:
-technologische en creatieve initiaties;
-het begrijpen van de werkinstrumenten (de computer en alles wat daarmee samenhangt);
-een kritische analyse van de nieuwe technologieën;
-het ontdekken en maken van nieuwe beelden;
-het (her)construeren van de geschiedenis, het archiveren en het nadenken over de toekomst.
Ook het samenbrengen van mensen is een belangrijke doelstelling. De ontmoetingsdagen vormen een contact-3-daagse tussen:
-zij die professioneel bezig zijn of zullen bezig zijn met nieuwe technologieën;
-zij die in het bezit zijn van professionele en technische vaardigheden die zich bevinden op het raakvlak van ICT en alternatieve systemen;
-onderzoek(s)ters uit verschillende disciplines in verschillende landen;
-artiestes/n die werken met traditionele en nieuwe media zoals film, video, internet,…
-iedereen die geïnteresseerd is door het feministische gedachtegoed en de hedendaagse maatschappij.
------------------------

De Digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk, dat de realisatie van een netwerk van uitwisselingen, bedenkingen en acties in verband met vrouwen en nieuwe technologieën in informatica en communicatie beoogt. Het ADA netwerk wordt gecoördineerd door Interface3 en is een partnership tussen vier organisaties die actief bezig zijn met het opleiden van vrouwen in informatica: @ron, ATEL, Sofft, NFTE. Dit project wordt gesteund door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en door het Europees Sociaal Fonds en is een brede samenwerking tussen bedrijven, scholen e.a

In samenwerking met
-Constant vzw: een vereniging voor kunst en media, waarbij de theoretische en artistieke reflectie op het internet en digitale communicatie centraal staat;
-Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid: een onderzoekscentrum rond gelijke kansen waarbinnen de Cel Vrouwen een onderzoekspeiler Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) heeft.

 [ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!