> (nlE)Best Work Place .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nlE)Best Work Place

.: (nlE)Best Work Place :.

Classer-Sorteren-Order :
  Up  Down  

- "BESTWORKPLACE" = "BEST WOMEN WORKPLACE"?
23/01/04 - Brussel/Antwerpen
Een initiatief ondersteund door het Europees Sociaal Fonds en het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling

Het werk neemt in onze samenleving een overheersende plaats in. De meer gespannen economische en sociale context evenals de belangrijkste technologische evoluties leiden tot een diepe reorganisatie van het werk.
Zowel man als vrouw moet er zijn plaats vinden of terugvinden en genieten van de best mogelijke werkomgeving.
Iedereen hoopt in een "best workplace" te werken.

Heeft "best workplace" dezelfde betekenis als men man of vrouw is?

Is "best workplace" "best" voor iedereen, man of vrouw, los van de uitgeoefende functie?
Het Ada netwerk stelt aan alle deelnemers van de rondetafel voor om over deze vragen na te denken en samen criteria-, actie- en overlegvoorstellen op te bouwen die leiden tot de omlijning van dit begrip van"best workplace" voor vrouwen.

Naast de actie die gedurende deze dag zal worden verwezenlijkt, zal het Ada netwerk, trouw aan zijn opdracht van uitwisseling van goede praktijken, de resultaten van deze ronde tafel op zijn website publiceren (www.ada-online.be) en een verspreiding verzorgen bij de betrokken veranderingsactoren.

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!