> (frA)Forums > Digitalisering en cultuur .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

• (fr )Ateliers
• (fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

• (frA)Forums
• (frA)Visites
• (frA)Workshops

Evénements

• (frE)Best Work Place
• (frE)Htmlles
• (frE)Soirée ADA
• (frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

• (nl )Gedachtenwisselingen/Forums
• (nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

• (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
• (nlA)Rondleidingen
• (nlA)Workshops


Evenementen

• (nlE)ADA avond
• (nlE)Best Work Place
• (nlE)Htmlles
• (nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

• (eng )Forums
• (eng )Workshops


Events

• (engE) Best Work Place
• (engE)ADA evening
• (engE)HTMlles
• (engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

• 20/01
• 21/01
• 22/01
• 23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (frA)Forums > Digitalisering en cultuur

.: Digitalisering en cultuur :.

Digitalisering en cultuur
Andre Mottart, Ronald Soetaert & Ive Verdoodt
>>23/01 - 11:00
Ik zal uitgaan van de theorie (rond culturele studies, geletterdheid) en de praktijk (lerarenopleiding, onderwijskundige projecten) zoals we die ontwikkeld hebben aan de Universiteit Gent. Centraal stond en staat de vraag: welke soort geletterdheden en welke inzichten heeft de cultuuroverdrager nodig? Het gaat vandaag om een verschuiving van enkelvoudige geletterdheid naar multigeletterdheden. Naast de theorie, wordt aandacht besteed aan een aantal praktijkvoorbeelden – in de vorm van vignettes - die in de loop der jaren ontwikkeld zijn voor het onderwijs. Het gaat om een problematisering van inhouden (bijvoorbeeld de canon, de natie) en de crisis van instituties (bijvoorbeeld de school en het museum) die steeds weer gerelateerd worden aan de digitale media. Steeds meer bleek immers dat bijna alle postmoderne problematiseringen uiteindelijk ook iets met de digitale revolutie te maken hebben.

Ronald Soetaert
http://memling.ugent.be
Ronald Soetaert (1951) studeerde Germaanse Filologie, werkte als leraar en in de lerarenopleiding en behaalde een doctoraat aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Ugent (over de communicatieve ‘turn’ in literatuurwetenschap, ondertwijskunde etc). Nu werkt hij aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde. Zijn onderzoek en onderwijsdomeinen omvatten onder andere taal en literatuuronderwijs, (multi)literacies, cultuur & educatie, digitale geletterdheden.

Ronald Soetart(frA)Forums - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!