> (nl)Lezingen .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Lezingen

.: :.

Classer-Sorteren-Order :
  Up  Down  

- ‘Gebruiken’ van applicaties in kantoorwerk: verhalen over gender-technologie relaties
6.12 >>15 :00 - 1 x 60' -
Linda Stepulevage, Senior Lecturer in het Departement van Innovatie studies, University of East London.
Deze paper vertrekt van het woord ‘gebruiken’ en probeert er de verschillende betekenissen van in de context van computer-gebasseerd kantoorwerk op te sporen.

- Stereotypes, discrimination, male standard: theory and practice
5.12 >> 16:00 - 1 x 90'
Elisabeth Dumont, researcher, GIDE, Ulg
Confront theory with practice, and hear the experience of persons present in the room as regards school and professional guidance in ICT. With a view to producing tools intended for those involved in training and guidance, this forum is organised in the framework of Electronica, a Federal government project.

- Lichamen van buitenlanders/vreemden
4.12 >> 19:00 -1 x 90’-
mervin Jarman is veel geweest, o.a. Community Art Activist, Interactieve Media Designer, Human Computer Interface expert, lid van het Mongrel Collectief, grondlegger van IANI Media. Mervin is een speciale soort van mongrel, een nieuwe soort van street interactive art-hactivist
Mongrel is een gemengde groep van mensen, machines en intelligentie die werken om de methodes van London/Global Street culture (mongrelSTREET) te vieren.We maken sociaal geëngageerde cultuur, wat soms betekent het maken van kunst, soms het ontwerpen van software, soms het organiseren van workshops of het helpen van mongrels om projecten op te zetten.Mongrels maken kunst over zichzelf en over het leven en het denken van mensen die we ontmoeten en we doen dit meestal in samenwerking met individuen of organisaties, of andere mongrels
http://www.mongrelx.org

- Het genegeerde geslacht m.b.t. gezondheid op het werk
4.12 >>19:00 - 1 x 1.30'-
Laurent Vogel, onderzoeker bij het Technisch Vakbondsbureau (BTS).
Ook al is er een duidelijke arbeidsegregatie tussen de geslachten, toch wordt er binnen de organisaties die verantwoordelijk zijn en zich bezig houden met gezondheid op het werk weinig rekening gehouden met geslacht. Het Technische Vakbondsbureau van de Europese Confederatie van Vakbonden heeft hieromtrent actie ondernomen. Via het verspreiden van een vragenlijst over dit thema binnen verschillende Europese landen.Tijdens deze lezing worden de resultaten van deze vragenlijst besproken.

- Grenzen Overschrijden, Bruggen Bouwen
6.12 >>14 :00 - 1 x 60’ -
Ruth Oldenziel, Professor aan de Universiteit van Amsterdam
In deze presentatie zal Ruth Oldenziel historische en concrete voorbeelden aanhalen om aan te tonen hoe gender en technologie elkaar wederzijds beïnvloeden en scheppen.

- Globalisering en vrouwennetwerken
5.12 >>20:00 -1 x 6O’ -
Maria Fernandez, Kunsthistorica met specialisatie post-koloniale studies, electronische media theorie, Latijnsamerikaanse Kunst en onderlinge verbindingen tussen deze thema’s, verbonden aan de Cornell University of New York.
Deze presentatie richt zich op de specifieke aspecten van globalisatie die de sociale omgeving van vrouwen beïnvloeden.

- Gijzelaars van gastvrijheid: de case van de onderdrukte gedachten en gevoelens.
5.12 >>18:30 - 1 x 60’-
Irina Aristarkhova, Professor aan de National University of Singapore, University Scholars Programme & The School of Computing.
De notie van gastvrijheid waar Irina Aristarkhova mee werkt, wordt door verschillende filosofen gezien als in essentie iets‘vrouwelijk’, ook al staat dat erg ver van wat vrouwen‘actueel’zijn. Geschiedkundig wordt gastvrijheid ook gesitueerd in de Joodse geschiedenis, o.a. door Derrida en Levinas. In feite kan dus gesteld worden dat gastvrijheid vrouwelijk en niet Christelijk is, tenminste voor belangrijke Westerse filosofen uit de 20e eeuw. Deze veronderstellingen zijn erg problematisch en liggen daar waar feministen sinds lange tijd tegen proberen te vechten: het linken van vrouwelijkheid aan gastvrijheid en zorg, en zeker meer specifiek vrouwelijkheid van raciaal verschillende vrouwen.

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!