> (nl)Lezingen > Stereotypes, discrimination, male standard: theory and practice .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Lezingen > Stereotypes, discrimination, male standard: theory and practice

.: Stereotypes, discrimination, male standard: theory and practice :.

Women in the trades connected with ITC: attitudes of recruiters and school and jobcenter careers advisors.
This workshop will confront theory with practice, give women the floor so that they tell us about their experience as regards school and professional guidance in the trades connected with ICT (stereotypes, support, discrimination, etc.)
Its framework is the Electronica project supported by the Ministry of Employment and Labour (ESF unit), in partnership with ADA and two university research centres (Gide/Ulg and GKG/Kul)
The objective is to give the floor to people present. How are they or were they treated by recruiters, advisers, etc? What must be done or said to bring about changes?
Your experiences should help us to produce tools to increase awareness to advisable employment for women and girls in the trades connected with ICT for the actors of training and orientation.

Elisabeth Dumont , researcher, GIDE (Centre of Research on Gender and Diversity in management), GRH Service and management of the organisations.
Marlies Klooster ,onderzoeksproject Techni-Elles bij het Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en journaliste.
Ilse Haesendonck , het Centrum voor Gelijke-Kansenbeleid van de K.U.Leuven. In het kader van mijn werkzaamheden bij het Centrum, doe ik momenteel research voor het project Techni-Elles.
Sporen :
[ " Stereotypen, discriminatie en mannelijkheid als norm : theorie en praktijk (Ilse Haesendonck & Marlies Klooster)
Resultaten van het onderzoek
1. Problematiek : korte schets arbeidsmarkt en ICT

* Enerzijds werken vrouwen vooral in de zachtere sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Anderzijds geldt dat men vrouwen vooral terugvindt in lagere administratieve functies of als commercieel en dienstverlenend personeel.
* ICT is de katalysator van de netwerkeconomie (levert de nodige infrastructuur). Er is namelijk een kern van ICT-activiteiten, maar daarrond een steeds groter scala aan beroepen en vakgebieden dat beïnvloed wordt door ICT.
* De introductie van ICT in bedrijven heeft een shift teweeggebracht in de organisatie van macht, kennis en informatie binnen die bedrijven. ICT laat toe bedrijfsprocessen fundamenteel te hertekenen.
* In de sector zelf blijkt dat we globaal moeten uitgaan van 44 % op laagste niveaus en 20 % op leidinggevend niveau. Hierbij is niet duidelijk welke functie deze vrouwen werkelijk hebben. Als we kijken naar de Europese cijfers van het aantal vrouwen in werkelijke ICT-jobs, blijkt het in België te gaan om 10 %.
* In het algemeen verdienen vrouwen 30 % minder. Daarnaast worden vrouwen ( met loopbaanonderbreking en soepele verlofregelingen) op een andere manier beloond dan mannen ( op het vlak van pensioen en verzekering).
2. Oorzaken en factoren : ondervertegenwoordiging van vrouwen in ICT
Algemeen
- Socialisatie :
Meisjes worden anders opgevoed dan jongens. Ouders hebben bijvoorbeeld waar het de exacte vakken betreft, lagere verwachtingen van hun dochter dan van hun zoon. Van familie, media enz. krijgen meisjes de indruk dat computers en technologie niets voor hen is.
- Marketing : Advertenties, reclamecampagnes, computertijdschriften en computerspelletjes zijn hoofdzakelijk gericht op mannen.
- Attitude : Meisjes zoeken naar het nuttig gebruik van de computer. Jongens vertonen vaak meer interesse in de computer op zich zoals specificaties van kracht, snelheid en geheugen.
- Abstracte denkstijl : Programmeren wordt gepresenteerd als een manier van de wereld ordenen/veroveren. In deze wereld is alles te herleiden tot oorzaak/gevolg oftewel input/output. Vrouwen voelen zich meer aangesproken tot alledaagse probleemoplossende en logische gedragingen en gedachten.

Op school
Gebrek aan ervaring :
Al zeer jong komen jongens in contact met diverse aspecten van technologie waardoor ze een voorsprong op meisjes hebben. En deze voorsprong wordt vaak geïnterpreteerd als talent.
Dominantie van jongens/mannen : Jongens kunnen vaker foute antwoorden geven zonder geviseerd te worden door andere jongens. Bij meisjes wordt het aanwezige potentieel onderdrukt.
Rol leerkrachten/studiebegeleiders : Zij zijn zich vaak niet bewust van hun stereotype ideeën over jongens en meisjes. Het gevolg hiervan is dat de computer-leerkrachten (veelal mannelijke leraars wiskunde of wetenschappen) meer aandacht besteden aan jongens. Ze raden meisjes vaak af wiskunde te nemen.
Lesinhoud : Schoolboeken blijken nog steeds rolpatronen te bevestigen. Daarnaast zijn de teksten vaak erg abstract terwijl geweten is dat meisjes aansluiting zoeken tussen tekst en dagelijks leven (ook in computerlessen).

Op het werk
Rigide werkstructuren :
Momenteel zijn vrouwen voornamelijk gebruikers van systemen. Ze moeten trainingen krijgen zodat zij uit hun sekse-stereotype beroepen kunnen groeien. Zo kunnen ook de grote verschillen in de hiërarchie van het bedrijf verdwijnen.
Onaangepaste werktijden : De randvoorwaarden verbonden aan jobs in de ICT zijn vaak opgesteld met mannelijke werknemers in gedachten. Vrouwen zijn echter vaak minder mobiel dan mannen (kinderen, huishouden en het werk van de man gaat voor) waardoor ze nood hebben aan andere randvoorwaarden.
Flexibiliteit : ICT als drive heeft een aantal veranderingen teweeggebracht in de arbeidsorganisatie. Eén daarvan is tijdsflexibiliteit, maar als deze niet strookt met wat vrouwen nodig hebben, verlaten ze het bedrijf.
Skill-bias : Men vraagt steeds meer kwalificaties. Dit werkt in het nadeel van vrouwen die vaak autodidactisch te werk gaan. Er is dus behoefte aan cursussen op het werk. Een nadeel is dat in België de meeste ICT-bedrijven kleine KMO's zijn die geen geld hebben voor trainingen.
Mannelijke werkomgeving : Het is een feit dat in veel bedrijven 'mannenclubjes' worden gevormd. Mannen voelen de behoefte om zich te onderscheiden van vrouwen. Zolang hun zelfbeeld voor een stuk bestaat uit ontkenning van het vrouwelijke, blijven bepaalde activiteiten 'for men only'." ]
- Greetje, if3 -

Elisabeth Dumont(nl)Lezingen - print

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!