> .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

>

.: Introductie / Presentatie :.

DIGITALE ONTMOETINGEN >> 4-7 December 2002

Doorlopende ontmoetingsdagen (van 9.00u tot 21.00u) waarbij het delen van kennis, werk, vaardigheden, ervaringen, dromen en vragen centraal staat.
Deze periode van technologische en feministische activiteiten en het onbeperkt ruilen van kennis hoopt bij te dragen tot het creëren van een virtueel netwerk.

Locatie: Interface 3, Middaglijnstraat 30, 1210 Brussel, en Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
Contact en informatie: info@digitales-online.org
------------------------
Digitale ontmoetingen 2002 zal het beeld van de vrouwen, hun rol, hun plaats, de gebruikte instrumenten alsook het werk en de kunst met betrekking tot nieuwe technologieën verder opstarten, bekendmaken en analyseren.
Vrouwen en machines hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis. Vrouwen creëerden machines, gaven ze namen of werden genoemd naar hen (bv.
computer). [perforatrice: ponsmeisje/ponsmachine, gaat dus niet op in het Ndl]. De machines werden aangepast aan de noden van vrouwen en vice versa, vrouwen eigenden zich de machines toe en identificeerden zich met hen. Maar zoals zo vaak bleef de geschiedenis van de vrouw met betrekking tot machines grotendeels onzichtbaar. Digitale Ontmoetingen probeert deze geschiedenis te (her)ontdekken, samen met diegenen die het beleefden en sociologen en historica, met als doel het heden en de toekomst beter te begrijpen en te voorspellen.

Wat is het dat het beeld van machines en machine-vrouwen genegeerd heeft en nog vaak negeert: ons vrouwelijk lichaam, onze huid, onze huidskleur?
Digitale Ontmoetingen nodigt lokale en internationale artiestes, theoretica en technica uit die de ideeën en de beelden van het lichaam, de huid en de oorsprong ervan in machines en technologieën, die te vaak als abstract en virtueel werden gezien, herintroduceert.
Sociologen en historica zullen ook uitgenodigd worden om ons mee te nemen op een reis doorheen de geschiedenis om de beelden van de arbeid uit het verleden beter te verstaan en zo de huidige arbeidsmarkt beter te begrijpen. Welke ICT-vaardigheden en verwachtingen hebben werkgeefsters, docenten en opleidingscentra; wat verwachten ze dat werkneemsters en gebruiksters aanleren, integreren en gebruiken? Voorspellen zij dezelfde jobs, bewegingen en uitvoeringen in de toekomstige werkplaats? Werkgeefsters, docenten en opleidingscentra werden uitgenodigd om zich uit te spreken over de huidige werksituaties en hun verwachtingen voor de toekomst. Wat zijn de machines, de instrumenten en de beroepen voor de vrouwen van morgen? Het debat is open voor werkgeefsters, werkneemsters, opleidingscentra en onderzoekscentra.

Hoe kunnen we de regels van het spel beïnvloeden? Zou een verandering in het besturingssysteem, de instrumenten, de tools, het toegang hebben tot de broncode van technologie, een middel kunnen zijn tot interactie tussen werk, product en werkers en gebruikers? Dan moeten we ook de context introduceren, welk eindproduct, welke computer toebehoren gebruikt worden en welke gegevens verwerkt worden, door te ontdekken wat een database is, een zoekrobot, een publiek domein, een peer-to-eer, een gate, gratis software en vrij toegankelijke software. Zal onze sterkte komen van auteursrechten op het voorwerp, de taal en de informatie eerder dan van het delen, de dialoog, informatieverwerking en analyse en het netwerk? Digitale Ontmoetingen zal juristen, artiesten, economisten, programmeurs, beleidsmakers en ambtenaren uitnodigen die denken over hun/onze tools, hun/onze taal, hun/onze productie in de context van het publieke leven en de culturele erfenis.

Digitale Ontmoetingen houdt 'sporen' bij van ontmoetingsdagen, discussies, workshops en lezingen en zorgt zo voor een opfrissing van het geheugen en de vrije verspreiding van informatie. Een eigen audiovisuele archiefruimte en instrumenten is voorzien. Er zal een radio web geïnstalleerd worden door Interface3 stagiaires, in samenwerking met leden van de Brusselse vrije radio's en met linken met webradio's die uitgebaat worden door vrouwen . Het zal ook mogelijk zijn toegang te hebben tot de 'sporen' van Digitale Ontmoetingen 2001.
Digitale Ontmoetingen biedt ook de mogelijkheid van intergenerationele en intertraining samenkomsten: er wordt plaats gemaakt voor de naburige scholen en kinderen en moeders die een opleiding volgen.

Doelstellingen
Een gemeenschappelijke taal vinden voor het denkwerk en een praktijk ontwikkelen die de acties van vrouwen in de maatschappij stimuleert, vanuit het besef dat gender een belangrijk element is in de debatten over nieuwe technologieën.
Dat kan door:
-technologische en creatieve initiaties;
-het begrijpen van de werkinstrumenten (de computer en alles wat daarmee samenhangt);
-een kritische analyse van de nieuwe technologieën;
-het ontdekken en maken van nieuwe beelden;
-het (her)construeren van de geschiedenis, het archiveren en het nadenken over de toekomst.
Ook het samenbrengen van mensen is een belangrijke doelstelling.
De ontmoetingsdagen vormen een contact-3-daagse tussen:
-zij die professioneel bezig zijn of zullen bezig zijn met nieuwe technologieën;
-zij die in het bezit zijn van professionele en technische vaardigheden die zich bevinden op het raakvlak van ICT en alternatieve systemen;
-onderzoek(s)ters uit verschillende disciplines in verschillende landen;
-artiestes/n die werken met traditionele en nieuwe media zoals film, video, internet,...
-iedereen die geïnteresseerd is door het feministische gedachtegoed en de hedendaagse maatschappij.

De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk, dat de realisatie van een netwerk van uitwisselingen, bedenkingen en acties in verband met vrouwen en nieuwe technologieën in informatica en communicatie beoogt. Het ADA netwerk wordt gecoördineerd door Interface3 en is een partnership tussen vier organisaties die actief bezig zijn met het opleiden van vrouwen in informatica: @ron, ATEL, Sofft, NFTE. Dit project wordt gesteund door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en door het Europees Sociaal Fonds en is een brede samenwerking tussen bedrijven, scholen e.a

 Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!