> (nl)Gedachtenwisselingen .:Digitales2002:.
         
[Me nu]        

[ Home ] [ News ] [ Search ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
[ Contenu ]

(fr)Ateliers
(fr)Conférences
(fr)Forums
(fr)Journée Ada-Electronica
(fr)Les jeunes filles et leurs rêves
(fr)Réseau ADA
(fr)Vidéothèque

        [nl]

[ Intro ]
[ Inhoud ]

(nl)Gedachtenwisselingen
(nl)Informatiedag rond ADA en Electronica
(nl)Lezingen
(nl)Netwerk ADA:Toepassing van de netwerken vrouwen en technologieën
(nl)Workshops

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng)Forums
(eng)Lectures
(eng)Workshops

        [Agenda]

4/12
5/12
6/12
7/12

[ webradio ]

[ Inscription / Inschrijving /
Entry form
] etat des lieux - inventaris - inventory [état des lieux / inventaris/ inventory ]

[ Infos ]
[
infos. pdf (133 K) ]

[ digitales. pdf (530 K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 


For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

 

> (nl)Gedachtenwisselingen

.: (nl)Gedachtenwisselingen :.

Classer-Sorteren-Order :
  Up  Down  

- Verscheidenheid in websites : toegankelijkheid, personalisering en gender.
4.12 >> 9:00 - 1 x 90' -
Laurence Claeys, Steunpunt Gelijke Kansen
De aard van het internet als informatievoorziener bezit de mogelijkheid om rekening te houden met de diversiteit van het publiek of de gebruikers.

- Beyond the Headlines: How do Web-based Alternatives Challenge Corporate News?
4.12 >> 13:30 - 1x 90' -
Dr. Megan Boler, Associate Professor, Department of Teaching and Learning Women's Studies and Science and Technology Studies >http://courseware.vt.edu/users/mboler/-
Critical Media Literacy in Times of War http://www.tandl.vt.edu/Foundations/mediaproject
Diversity Resources Center Searchable Database Education and Social Justice
http://edpsychserver.ed.vt.edu/diversity/index.cfm

- Gender en ICT: De digitale kloof in Vlaanderen
5.12 >> 11:00 - 1 x 90'-
Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) vervullen steeds meer een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Deze digitale media zijn de samenleving binnengedrongen op verschillende niveaus zoals het gezinsleven, de werkomgeving en zelfs de sector van de vrijetijdsbesteding. Op die manier wordt de maatschappij meer en meer gedigitaliseerd. Om bij te kunnen blijven met deze vooruitgang, is het noodzakelijk dat men verschillende computervaardigheden beheerst. Diegenen die niet met een computer kunnen werken, zouden in de toekomst immers met verscheidene problemen kunnen geconfronteerd worden.

- Vrouwenstrategieën - ICT en communicatie als een politiek project
5.12 >> 14:00 - 1 x 120’ -
Malin Bjork, Les Pénélopes
Sarah Bracke, The NextGenderation Network
Het gaat niet enkel om toegang, maar om ook wat je ermee doet!
(wat willen we met onze aanwezigheid op het Internet...?)
Vrouwenstemmen... hoe kunnen communicatie- en informatietechnologieën een project worden dat vrouwen mobiliseert, om op een strategisch manier de positie van vrouwenperspectieven en politieke projecten te versterken?

- De gedroomde lichamen van de vrouw-machine. Cinematografische memento
Gaande van de vrouw als machine in de textielfabrieken tot de secretaresse die op kantoor op haar toetsenbord zit te tikken, heeft de film een overvloed aan beelden van de vrouw die geassocieerd wordt met een machine.

- Verschillende (migranten)vrouwenorganisaties aan en in ICT,
6/12/02- 10u
Erna Kotkamp, ICT coordinator bij de International Office of Women's Studies in Utrecht
Charlot Pierik, Multicultureel Emancipatie Centrum Utrecht.
Project Vrouwendomein Enter
Het project “Vrouwendomein: enter’ sluit aan op de behoefte van vrouwenorganisaties en haar leden-/deelneemsters om de nieuwe mogelijkheden van ICT de benutten.

Project Vrouweninformatievoorziening op het Internet
Een korte presentatie van een project in Nederland dat gericht is om de al bestaande samenwerking van een aantal vrouwenbibliotheken en vrouweninformatie- en documentatiecentra verder uit te breiden naar een gezamenlijke webdatabase.

- Werk in uitvoering: genderaspecten van de carrièreopbouw in de ICT-sector
4/12/02- 11u
Elke Valgaeren, onderzoekster, sociaal-economisch instituut, LUC
Het is al bijna een kleine traditie: op Digital breng ik verslag uit van de voortgang van mijn doctoraatsonderzoek. Het doctoraat gaat over de genderaspecten van het loopbaanverloop in de ICT-sector.

- ZORRA Media Meldpunt staat voor Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Reclame en media
5/12/02- 9u
Corine Van Hellemont is Project Manager voor ZORRA Media Meldpunt staat voor Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Reclame en media. Het is een plaats op het www waar leden van het publiek vrouwonvriendelijke media- en reclameproducten kunnen melden, er met anderen over discussiëren en erover in dialoog treden met de respectievelijke mediamakers.

- AS/400 Operatie Teamleidster
1 x 90'
Fabienne Demeulenaere, IBM
Op enkele kilometers van Brussel, in een sterk beveiligd datacentrum, werken 17 operateurs en operatrices in ploegen die acht uur achtereen werken om de 60 servers 24/24 uur; 7/7 dagen; 365/365 dagen; te monitoren.

- Geschiedenis van de informatica: de gender van machines
1 x 90'
3. vrouwenloopbanen
Maud Ingarao, onderzoekster en sociologe aan Paris VIII, Laboratoire CNRS: GERS- Genre et Rapports Sociaux
http://www.iresco.fr/labos/gers
Het doel van het onderzoek “vrouwenloopbanen en SSII (Sociétés de Services et d'Ingénierie Informatiques)” is zicht krijgen op de studie- en arbeidsloopbanen van vrouwen in de informatica om uiteindelijk verklaringen te vinden waarom er zo weinig vrouwelijke informatici zijn en hun aantal in Frankrijk zelf afneemt.

- Arbeidsorganisatie in de ICT-sector
1 x 90’
Jacqueline Martin, Vakbondsafgevaardigde.
Sommige sectoren, waar de arbeidsorganisatie het toelaat via gebruik van technologie flexibiliteit mogelijk te maken, stimuleren de opkomst (of de terugkomst?) van een autoritair management. Welke zijn deze flexibiliteitsaspecten? Welke dimensies van flexibiliteit laten het toe een dominantere rapportering te bevoordelen? Hoe kunnen die geanalyseerd worden in termen van gender?
Met filmprojectie 'Voor 300 oproepen per dag'

- Er is altijd meer dan één weg die naar Rome leidt of er is meer dan één manier om een kat te villen…
6/12/02- 11u
De Geuzen: een organisatie voor multi-visueel onderzoek met drie centrale leden, Riek Sijbring, Femke Snelting en Renee Turner.
Sins 1996 hebben ze hun eigen strategieeen van multi-visueel onderzoek ontwikkeld om genderrepresentaties te verkennen, het opeisen van ruimte en plaats, leven in de stad en de voortdurende onderhandeling tussen het publieke en private domein.
De Geuzen, Instructional manuals for popular use and abuse http://www.geuzen.org/current/DIY/index.html

- Geschiedenis van de informatica: de gender van machines
1 x 90'
2.het ontstaan van de computer
De informatica wordt gedragen door een mythe die de werkelijkheid ver onverstijgt. Via de deconstructie van de bestaande mythes gaan we terug in de tijd tot het ontstaan van de computer na WO II en zelf daarvoor (de typemachine,…). In de geschiedenis komen we personen als Ada Lovelace en Alan Turing tegen. Zo wordt gepoogd te achterhalen hoe deze vooral door mannelijkheid gedomineerde mythes ontstaan zijn.
Isabelle Collet, onderzoekster in pedagogiek aan de Université Paris X en Chienne de Garde (watchdog)

- Geschiedenis van de informatica: de gender van machines
1 x 90’
1.de type machine
De informatica wordt gedragen door een mythe die de werkelijkheid ver onverstijgt. Via de deconstructie van de bestaande mythes gaan we terug in de tijd tot het ontstaan van de computer na WO II en zelf daarvoor (de typemachine,…). In de geschiedenis komen we personen als Ada Lovelace en Alan Turing tegen. Zo wordt gepoogd te achterhalen hoe deze vooral door mannelijkheid gedomineerde mythes ontstaan zijn.
Isabelle Collet, onderzoekster in pedagogiek aan de Université Paris X en Chienne de Garde (watchdog)

- Het betrekken van technieken in het dominatie denken
Delphine Gardey, historica, CNRS, Université Paris VIII.
Vertrekkende vanuit concrete voorbeelden en theoretische voorstellen zal geobserveerd worden hoe sociale relaties en gender ingesloten zijn in technieken.
Kijken naar technieken is een goed middel om analyses m.b.t sociale relaties en geslacht te verdiepen en kan bijdragen tot het denaturaliseren van technieken als iets dat niet overgedaan of veranderd kan worden.

- Het gebruik van de CD Rom binnen de vorming in het bankwezen
1 x 60’
Cathy Woussen, Verantwoordelijke multimedia projecten, Fortis
Tijdens deze lezing zal uitgelegd worden wat de CD Rom die binnen het bankwezen gebruikt wordt voor opleiding en vorming van het personeel bevat en hoe het gebruikt wordt.

- Hoe kan free software persoonlijke vrijheid en ontwikkeling bevorderen?
5/12/02- 14u
In deze presentatie zal gepoogd worden antwoorden te formuleren op volgende vragen:
Wat is Free Software?
Waarom Free Software gebruiken?
Wie gebruikt Free Software?
Wie betaalt voor Free Software?
Wat kan je doen met Free Software?
Hoe moeilijk is het om te starten met het gebruik van Fee Software
Peter Vandenabeele, CEO of Mind, een bedrijf in Leuven gespecialiseerd in Embedded Libre Software Development.

- Hoe maakt Amnesty International gebruik van de technologie en wordt ze aangepast aan de vrouwenrechten?
-Informatie
-Mobilisatie
-Acties
Françoise Guillitte, Programma Vrouwenrechten, Amnesty International Belgie Franstalig, Vincent Rifflart, webmaster
http://www.amnesty.be
http://www.droitsdesfemmes.net

- Ik heet Mouchette
1 x 90'
Ik heet Mouchette
Ik woon in Amsterdam
Ik ben bijna 13 jaar oud
Ik ben een artieste
”Ik leef achter mijn computerscherm die mijn gezicht weerspiegelt, en het is datzelfde gezicht dat ik representeer als ik mijn site creëer.
door
een vertegenwoordigster van Mouchette.org
http://www.mouchette.org

- Nieuwe technologieën, internet en het recht
1 x 90’
Severine Dusollier, Universiteit van Namen, Onderzoekscentrum informatica en recht.
In deze presentatie zullen volgende vragen benaderd worden:
Wat zijn de juridische aspecten van het creëeren van een website?
Hoe functioneren de auteursrechten?
Wanneer is iets ‘vrij’ (vrije software of vrije kunst)?
Hoe kunnen artiesten, docenten, vrouwen, activisten en andere personen zich positioneren in het debat over rechten m.b.t internet?

- Time to Hack
In het conceptuele en performatieve werk van artieste en cyberfeministe Cornelia Sollfrank staat de relatie tussen kunst en politiek centraal. Volgende vragen worden door haar aangekaart:
Wat is een hacker?
Wat betekent ‘hacken’?
Vrouwelijke hackers
Hacken en cyberfeminisme
Cornelia Sollfrank is een artieste en cyberfeminist, ze leeft in Hamburg, Duitsland
http://www.obn.org/hackers/text1.htm
http://www.artwarez.org/

- VIFU: enkele strategieën om de gegenderde digitale kloof te overbruggen
1 x 90’
Seda Guerses, VIFU
http://www.vifu.de Virtual International Women’s University
VIFU vertrok van een aantal opvallende veranderingen en nieuwe vragen in het onderwijs: de opkomst van e-leren en de daarbij horende commercialisering met de daaruitvolgende discussies over de bestaande definitie van leren en onderwijsinstellingen langs de ene kant en de technologiehype en de invloed hiervan op de rationalisering van het onderwijs en op de standaardisering van kennis langs de andere kant.

- Zal de informatica het geslacht blijven tekort doen??
1 x 90'
Gerard Valenduc leidt het onderzoekscentrum Werk & Technologie en de Stichting Werk-Universiteit van Namen
In de ICT-sector is er een ondervertegenwoordiging van vrouwen (20% van de informatici in Belgie zijn vrouwen), tergelijkertijd wordt er gesproken van een tekort aan goed opgeleide informatici voor intermediaire en hoger opgeleide functies.

- Presentatie van het STIVA-project (STimulering Innovatie Vrouwenstudies Afstandsonderwijs).
5/12/02- 16u
Aan de hand van projecties (dataprojector aangesloten op de computer) wordt aan de luisteraars uitleg gegeven over de ontwikkeling en het doceren van de afstandscursussen Vrouwenstudies.

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

Etat des inscriptions - inventaris - inventory

Pratiques des réseaux femmes et technologies sur une invitation de la plate-forme associative ADA

Webradio Digitales

bonjour!