http://www.digitales-online.org/2002/


Forum*Onderzoeksresultaten en/of ontwikkeling van onderzoekstechnieken - Marlies Klooster, Ilse Haesendonck


ICT: een uitdaging voor vrouwen en mannen,Marlies Klooster, Ilse Haesendonck ART + RADIO, Annabelle Chvostek and Anna Friz >> 23/01 - 9:00 à 13:00 Annabelle Chvostek and Anna Friz introduce their artistic process of working with analogue and digital instruments, video, and radio transmission to create a work that is both abstract and political. Participants will have the opportunity to experiment with FM transmission and to broadcast on a home-made low-watt radio 'station' set up at the session. In het eerste deel van de workshop zullen de Electronic@-instrumenten worden gepresenteerd. Het project Electronic@ streeft naar een gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot ICT-gerelateerde functies, tot de ICT-sector en tot ICT-functies in het bijzonder. Daarom werd een reeks van vier instrumenten ontwikkeld onder de vorm van brochures en een CD-ROM voor de verschillende groepen die een rol spelen in dit proces: 1) "Kansen en beroepen" richt zich tot meisjes en vrouwen
2) "Studie & Vorming" richt zich tot studievoorlichters en opleiders
3) "Rekrutering en Plaatsing" is bestemd voor werving- en selectiekantoren en arbeidsbemiddelaars
4) "Diversiteit: een toegevoegde waarde" is bestemd voor werkgevers.

In het tweede deel van de workshop zal dieper worden ingegaan op voorbeelden van een gelijke-kansenbeleid op de ICT-werkvloer. De voorbeelden komen uit het tweede luik van het onderzoeksproject Electronic@. In dit luik is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van ICT-functies en de effecten voor vrouwen en mannen. De bevindingen zijn neergeschreven in dertien casestudies en een analyse van de loopbanen vanuit de studie-invalshoek. Dit heeft geresulteerd in een serie beleidsaanbevelingen.

Marlies Klooster:
Ik heb Film- en Televisiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht (incl. een jaar Trinity College Dublin met een Erasmusbeurs). Na mijn studie ben ik naar België gekomen, waar ik heb gewerkt voor twee internetbedrijven. Sinds 1 juli 2002 werk ik part-time als wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Gelijke-Kansenbeleid van de K.U.Leuven. Momenteel werk ik daar aan het onderzoeksproject Electronic@. Daarnaast werk ik als freelance journalist en tekstschrijver o.a. voor Divazine (www.divazine.be) en Ada-online.be (www.ada-online.be).

Ilse Haesendonck:
Ik studeerde Communicatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1996-2000) en volgde een aanvullende opleiding Zakelijke Taalbeheersing (2000-2001). Sinds 1 november 2001 werk ik als onderzoekster bij het Centrum voor Gelijke-Kansenbeleid van de K.U.Leuven. In het kader van mijn werkzaamheden bij het Centrum, doe ik momenteel research voor het project Electronic@ (juli 2002-december 2003).


Cet article a été écrit par Marlies Klooster, Ilse Haesendonck {marlies.klooster@gkg.kuleuven.ac.be} le 29/12/2003