> (nl )Workshops > Workshop*<werktitel>[(#WOMAN|work)]</werktitel> .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nl )Workshops > Workshop*<werktitel>[(#WOMAN|work)]</werktitel>

.: Workshop*<werktitel>[(#WOMAN|work)]</werktitel> :.

In dit atelier wordt het onderwerp van de voorgaande ateliers ( "l'image qu'on se fait de nous[lien]" en "Dress for success[lien]") voortgezet, met een vraagstelling naar het beeld van de vrouw en haar werksituatie in de nieuwe technologie sector. Hoe stelt men het werk van de vrouw voor? Hoe stelt men zich als vrouw voor op het werk?

[(#WOMAN|work)] : Een ruimte voor discussie, vraagstelling en deelname.

Vertrekkend vanuit een abecedarium verzamelen we impressies, verhalen, beelden en klanken rond de vrouw en haar werksituatie.
Eens de site van het abecedarium gelanceerd wordt, zal deze een uitgangspunt vormen voor discussies rond de vrouw en haar werksituatie en dit rond politieke, ethische en estetische vragen.
Het idee achter [(#WOMAN|work)] is een forum te voorzien voor de vrouwen die stage lopen bij Interface 3, waarin ze hun kennis van SPIP in praktijk kunnen brengen.
Voor en na de ontmoetingen staat de site, opgevat als een publiek forum, open voor surfers, zodat de site zowel door de deelnemers aan de workshop als aan Digitales gevoed zal worden.
De workshop vindt plaats op drie voormiddagen van telkens drie uren. Het lokaal blijft toegankelijk na de middag (2 uur).
Sleutelwoorden: werk, beeld, spip, klank, voorstelling, tekst, expressie.

Door Isabelle Massu en Peggy Pierrot

(nl )Workshops - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!