> (nl )Gedachtenwisselingen/Forums > Forum *Don’t hate the media, be the media - Verschillende internationale media(h)ac(k)tivistes(*)- .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

(fr )Ateliers
(fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

(frA)Forums
(frA)Visites
(frA)Workshops

Evénements

(frE)Best Work Place
(frE)Htmlles
(frE)Soirée ADA
(frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

(nl )Gedachtenwisselingen/Forums
(nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

(nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
(nlA)Rondleidingen
(nlA)Workshops


Evenementen

(nlE)ADA avond
(nlE)Best Work Place
(nlE)Htmlles
(nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

(eng )Forums
(eng )Workshops


Events

(engE) Best Work Place
(engE)ADA evening
(engE)HTMlles
(engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

20/01
21/01
22/01
23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nl )Gedachtenwisselingen/Forums > Forum *Don’t hate the media, be the media - Verschillende internationale media(h)ac(k)tivistes(*)-

.: Forum *Don’t hate the media, be the media - Verschillende internationale media(h)ac(k)tivistes(*)- :.

Hoe en waarom eigenen vrouwen zich de media en de digitale ruimte toe ?
Verschillende internationale media(h)ac(k)tivistes(*)

>> 23/01 -14u>18u- Zaal:

Onlangs ontmoette een groep internationale vrouwen elkaar op verschillende europese bijeenkomsten(**) over media(h)ac(k)tivism. Uit deze ontmoetingen rees een sterk vrouwelijk ‘samenhorigheidsgevoel’. Kan men binnen de beweging van media-activisme ook een “vrouwelijke aanpak” ontwaren ?

"In een mediawereld gedomineerd door een klein elite zijn alternatieve mediakanalen noodzakelijke instrumenten van democratische controle geworden. Ze zijn ook een manier om een maatschappij te vormen die gebaseerd is op vrede en sociale gerechtigheid. Overheden, instellingen en de massa-media propageren een neoliberaal recept van privatiseren dat meer slachtoffers maakt onder vrouwen dan onder mannen : meer vrouwen dan mannen zijn werkzaam in de publieke sector en verliezen bij privatisering hun job; vrouwen krijgen opnieuw een zwaardere dagtaak als publieke diensten (water, electriciteit, kinderopvang, school,..) en sociale rechten (moederschapsverlof, gezondheidszorg, pensioen,..) worden afgeschaft en worden vervangen door duurdere private diensten. Dankzij media-activisme en alternatieve mediakanalen wordt het publiek op de hoogte gebracht van de dagelijkse neoliberale ‘goed-nieuws-show’ die de feiten verzwijgt of verdraait die deze show zouden kunnen verstoren.

Voor ons is media-activisme niet alleen belangrijk om de dominante neoliberale macht te breken van media en software in handen van een kleine elite. We vinden het even belangrijk evenveel vrouwen als mannen bij media-activisme te betrekken, zodat we - op weg naar een nieuwe maatschappij - mannelijke dominantiepatronen voorgoed kunnen uitroeien.

We willen een stevig network uitbouwen dat media activisme en het gebruik van nieuwe technologieën kan versterken. Netwerken, onafhankelijke informatiekanalen via internet en het gebruik van vrije software zijn immers essentiële hulpmiddelen in de strijd tegen het dominante neoliberale systeem dat door privatisering en ondemocratische besluitvoering meer slachtoffers maakt onder vrouwen dan onder mannen.

Het uitwisselen van de ervaringen tussen internationale media-activistes en de 200 deelnemers van Digitales zullen ongetwijfeld heel wat van de aanwezige vrouwen aanmoedigen media-activisme en informatietechnologie ter hand te nemen in de strijd voor de rechten van vrouwen binnen en buiten Europa."

(*) Indymedia (Belgium, Italy, Switzerland, Nice, UK, Netherlands, Germany), samizdatnet, candida tv, new global vision, zalea tv, everyone is an expert, global project, okupem les ones, birnbaumtv, metamute, submultimedia, borderphonics, bureau d'études, mujeres en red, cielito lindo, sexyshock, chiennes de garde, radio onda rossa

(**) Europese bijeenkomsten waar deze media(h)ac(k)tivistes elkaar ontmoet hebben: hethubproject in Firenze(Europees Sociaal Forum, november 2002), Chaos Communication Camp à Berlijn (augustus 2003), de hackmeeting in Turijn (juni 2003), de Next5minutes in Amsterdam (september 2003), het Métallosmédialab in Parijs (Europees Sociaal Forum, november 2003) en het polimedialab, de strategische conferentie & het HighNoon project in Genève (WSIS? WeSeize!, december 2003).

lize(nl )Gedachtenwisselingen/Forums - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!