> (nl )Workshops > Workshop - Indymedia - .:Digitales2004:.
         
[Me nu].... .     ..

[ Home ] [ News ]
[
info@digitales-online.org]

    .   [fr]
[ Intro ]
Bruxelles
[ Contenu ]

• (fr )Ateliers
• (fr )Forums & démos d'outils

Anvers
[ Contenu ]

• (frA)Forums
• (frA)Visites
• (frA)Workshops

Evénements

• (frE)Best Work Place
• (frE)Htmlles
• (frE)Soirée ADA
• (frE)Symposium Gender & ICT

        [nl]

[ Inleiding]
Brussel

[ Inhoud ]

• (nl )Gedachtenwisselingen/Forums
• (nl )Workshops


Antwerpen
[
Inhoud ]

• (nlA)Gedachtenwisselingen/Forums
• (nlA)Rondleidingen
• (nlA)Workshops


Evenementen

• (nlE)ADA avond
• (nlE)Best Work Place
• (nlE)Htmlles
• (nlE)Symposium Gender & IT

        [en]

[ Intro ]
[ Contents ]

• (eng )Forums
• (eng )Workshops


Events

• (engE) Best Work Place
• (engE)ADA evening
• (engE)HTMlles
• (engE)Symposium Gender & ICT

        [Agenda]

• 20/01
• 21/01
• 22/01
• 23/01

Bruxelles >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]
etat des lieux - inventaris - inventory [ planning (.doc) ]

Antwerpen >> [ Inscription / Inschrijving /Entry form ]


Bruxelles
[ Agenda. pdf ]
Antwerpen [ Agenda. pdf ]


Bruxelles [ digitales. pdf (658K) ]
Antwerpen [ atel. pdf (485K) ]


.  

[ Partenaires / Partners ]

[ Qui-Wie-Who ]

[ Liens-Links ]

[ Chercher / Zoeken / Search ]

 

For the web site:nicolelenoir: nicolelenoir@interface3.be
& laurence rassel: info@constantvzw.com
and for the inscriptions :sylvia@interface3.be
sylvia bantuelle

Digitales est un projet du réseau belge ADA / De digitale ontmoetingen kaderen in het Belgisch ADA netwerk / The Digitales project is part of the ADA Belgian network

> (nl )Workshops > Workshop - Indymedia -

.: Workshop - Indymedia - :.

Indymedia : multimediareportage van de Digitale Ontmoetingsdagen.
Indymedia edito team

>> 21&22/01 –9u>13h (12 personen)- Zaal:

Enkele Indymedia medewerk-st-ers maken samen met de deelneem-st-ers aan de workshop een tweedaagse reportage over de Digitales dagen. Persoonlijke reflecties, verslagen, interviews, foto en audio worden online geplaatst en ‘naar voren geschoven’ via de middenkolom van de website.

Het eerste deel van de workshop biedt een inleiding op de website en de werking van Indymedia. Wat voor informatie vindt men op Indymedia ? Hoe verschijnt deze informatie op de website ? Hoe wordt de website onderhouden ? Een 5tal indymediamedewerk-ste-rs geven uitleg aan de hand van reportages, artikels, projecten,.. die hun stempel dragen.
In een tweede deel van de workshop worden de deelneem-st-ers uitgenodigd zelf de tools in handen te nemen en zich als media-acitivist(e) te lanceren door op indymedia een bijdrage te publiceren. Onder de begeleiding van meer ervaren indymedia-activisten doorlopen 2 teams een basistraining tekst, foto, audio en edito. Een reportage van het hoe, wat en waarom van de Digitales dagen moet het trotse resultaat zijn van deze eerste indymedia-ervaring en een stimulans om regelmatig bijdragen te publiceren of mee te werken aan reportages tijdens grotere evenementen.

Indymedia is een collectief van vrijwillige medewerk-st-ers die elke dag nieuws, informatie en standpunten aanbieden over onderwerpen die in de commerciële of openbare media moeilijk of niet aan bod komen. Iedereen kan op de website van Indymedia een bijdrage publiceren, in de vorm van artikels, foto’s, klank- en video-documenten. Via het internet wil Indymedia een massamedium worden om tegenwicht te bieden tegen de media die als instrumenten van de elite slechts één bepaalde kijk op de wereld verspreiden. Indymedia wil een stem geven aan al wie vecht tegen de kapitalistische globalisering en moedigt mensen aan mee te doen en kritisch te zijn.

De 12 deelneem-st-ers aan deze workshop zijn verplicht gedurende de twee voormidagen deel te nemen; in de namiddag van 21/1 volgen de deelneem-st-ers een forum, workshop of conferentie van hun keuze en maken er op 22/1 samen met de ploeg van Indymedia een reportage over.

>>> INDYMEDIA <<<

lize(nl )Workshops - print

[ Inscription / Inschrijving / Entry form ]
> Bruxelles

> Antwerpen

>> Préparation de l'Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" <<

>> [(#WOMAN|work)]

>> Atelier Cybersoda - spécial " conte illustré" - <<

>> Techni-Elles / Electronic@

>> Indymedia : Reportage multimédia des journées Digitales

Digitales 3ème édition -Appel à contribution-Racontez les histoires* des femmes et des technologies-

Digitale Ontmoetingen >> Corpus <<

Digitales >> Corpus <<

++++ 01 -> 08 MAI MEI ++++ D I G I T A L E S - R A D I O ((( W E B S T R E A M I N G )))

Atelier Radio >>> les reportages sont en ligne!

Atelier Video >>> les vidéos sont en ligne!

bonjour!