http://www.digitales-online.org/2002/


Genre et TIC : Le fossé digital en Flandres


5.12 >> 11:00 - 1 x 90' -
Une analyse de la fracture digitale entre les femmes et les hommes, ces derniers avec plus d'expérience et "positivant" l'informatique mais aussi celle qu'on constate entre les filles et les garçons qui ont grandi ensemble dans la nouvelle société de l'information. A partir d'une enquête quantitative et qualitative en Flandres.
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) remplissent un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Ces médias digitaux ont envahi notre société à différents niveaux, comme la vie de famille, l’environnement de travail et même le secteur des loisirs. Ainsi, la société est de plus en plus digitalisée. Pour rester à niveau et ne pas être dépassé par le progrès, il est nécessaire de maîtriser diverses aptitudes informatiques. Ceux et celles qui ne savent pas utiliser un ordinateur pourraient en effet être confronté-e-s à l’avenir à différents problèmes. Un facteur important de ce fossé digital est constitué par les différences entre les sexes. Dans le monde entier, les hommes ont encore toujours davantage accès aux TIC, ils sont les premiers à adopter les nouveaux médias et ils font un plus grand usage des TIC que les femmes. Les hommes ont également une plus grande expérience de l’informatique, sont des utilisateurs plus réguliers, dominent l’Internet et ont une attitude plus positive vis-à-vis des TIC. Dans notre enquête, nous n’examinons pas seulement les différences entre les sexes dans l’utilisation des TIC chez les adultes flamands, mais nous nous concentrons aussi sur les jeunes entre 12 et 17 ans. Etant donné que ces filles et garçons ont grandi ensemble dans la nouvelle société de l’information, on pourrait s’attendre à ce qu’ils aient bénéficié d’une socialisation aux média comparable. Nous constatons toutefois qu’ils développent des types d’utilisation des médias divergents. Les filles et les garçons sont aussi nombreux à utiliser les TIC, mais ils utilisent ces médias digitaux dans des buts différents. Les garçons passent plus de temps aux TIC que les filles, ont plus confiance en eux quant à leur capacité à se servir de ces médias digitaux et ont moins peur des ordinateurs que les filles. Cette étude a été effectuée au moyen d’un design de recherche intégré quantitatif et qualitatif.
Agnetha Broos est assistante de recherche et doctorante à la Katholieke Universiteit Leuven

>>> Reportage & traces :
GENDER EN ICT : DE DIGITALE KLOOF IN VLAANDEREN (Agnetha Broos)
[ " De maatschappij wordt meer en meer gedigitaliseerd. Om bij te blijven met deze vooruitgang, is het noodzakelijk dat men verschillende computervaardigheden beheerst. Maar de ontwikkeling gaat zodanig snel dat de kloof tussen gebruikers en niet-gebruikers steeds groter wordt. Mensen die toegang hebben tot ICT worden steeds meer vertrouwd met het medium en mensen die geen toegang hebben zijn er steeds minder mee vertrouwd. Bovendien zouden diegenen die niet met een computer kunnen werken in de toekomst met verscheidene problemen kunnen geconfronteerd worden. Daarom is het volgens Agnetha Broos belangrijk de adoptie van ICT in Vlaanderen in kaart te brengen en de oorzaken en mogelijke gevolgen voor niet-gebruikers of laag-gebruikers te bestuderen.
De studie werd uitgevoerd aan de hand van een telefoonenquête bij 1045 volwassenen tussen 18 en 60 jaar. Hieruit bleek dat 47 % van de respondenten niet-gebruikers waren. Al gauw werd duidelijk dat de genderverschillen een belangrijke factor spelen binnen deze digitale kloof. Wereldwijd maken mannen meer gebruik van ICT dan vrouwen. Een mogelijke verklaring voor dit verschil - dat overigens pas ontstaat in de lagere school, als men zich bewust wordt van het geslacht en meisjes gaan zien dat computergedrag niet kan geassocieerd worden met hun gender (= kopiëren van ervaringen) - kan gezocht worden in de opvoeding. Vanuit hun opvoeding voelen meisjes zich meer aangesproken tot spellen waarbij het coöperatieve aspect aan bod komt (bv. samenwerken om een bepaald doel te bereiken) terwijl jongens meer houden van spellen waarbij ze een gevoel van controle krijgen. En dat kan je doortrekken naar computergebruik. Aangezien de meeste computerspellen gericht zijn op actie, geweld, snelheid e.d., voelen vooral jongens zich ertoe aangetrokken. Het ligt dan ook voor de hand dat zij minder tijd nodig hebben om vertrouwd te geraken met de PC terwijl het bij meisjes - die eerder twijfelachtig staan tegenover zo'n spelletjes - over het algemeen veel langer duurt vooraleer ze het medium weten te appreciëren. Bovendien krijgen meisjes vaak de kans niet om op hun eigen computer te spelen. Zodra vader of broer in huis zijn, werpen ze zich op als expert en nemen ze de PC in beslag.
Ook het educatieve aspect mag niet over het hoofd gekeken worden. In heel wat spellen wordt Engels gesproken wat een bijkomstig voordeel oplevert voor de taalontwikkeling van IT-gebruikers. Socio-economische factoren kunnen eveneens een rol spelen. Uit enquêtes is gebleken dat vrouwen over het algemeen op de werkvloer minder in contact komen met de PC. Bijgevolg moeten ze er thuis mee leren werken. Maar dan duikt het aloude rollenpatroon weer op : een vrouw zal de huishoudelijke taken niet laten wachten terwijl haar man ze meer van zich kan afzetten.
Een andere vaststelling is dat het Internet door alleenstaanden en minder begoede vrouwen te vaak geassocieerd wordt met seksistische praktijken.
De sociale gevolgen van niet- of laaggebruik kunnen zwaar doorwegen : minder job- en/of carrièrekansen, problemen met het steunen van de kinderen bij het schoolwerk, het niet begrijpen van de leefwereld van de kinderen.
Wat het onderzoek bij jongeren (1177) betreft, kunnen we vaststellen dat de schoolcontext bijdraagt tot het PC- en Internetgebruik. De GSM echter - een belangrijk onderdeel van de jongerencultuur - is vaak een substituut voor de computer. Een ander vaak voorkomend fenomeen is dat jonge laag-gebruikers onder druk van ouders en vrienden uiteindelijk toch gebruik gaan maken van de nieuwe technologieën.
Noot : Wat de categorie 'gebruikers' betreft kunnen we stellen dat jongens de PC gebruiken voor ontspanning (spelletjes, chatten) terwijl meisjes het Internet vaker gebruiken voor praktische zaken. Het feit dat jongens meer chatten dan meisjes was verwonderlijk aangezien interpersoonlijke communicatie over het algemeen als een vrouwelijke aangelegenheid wordt beschouwd. Maar dit kan dan weer verklaard worden door het feit dat mannen meer online zijn waardoor de kans ook groter wordt dat zij gaan chatten. " ] -
-Greetje, if3 -


Cet article a été écrit par Agnetha Broos {agnetha.broos@soc.kuleuven.ac.be} le 20/12/2002